Light Nepal

हस्पिटलमा उपचार गर्दै डा. गोबिन्द केसी, प्रहरीले मोबाइल पनि दिएन, बाहिर प्रहरीले यसरि कुरेर बस्दै !

काठमाडौँ, २४ पुस – प्रहरीले डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य उपचारका लागि  अस्पताल लगेको छ । सर्वोच्च अदालत आज बयान भएपनि बहस हुन सकेन र अदालतले प्रहरी हिरासतमै राख्न आदेश दियो । तर प्रहरीले सिंहदरबार बृत्त लैजाने क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि डा. केसीलाई  अस्पताल लगिएको हो ।

डा केसीका सहयोगी डा तोसीमा कार्कीका अनुसार डा केसीको स्वास्थ्यमा आज दिउँसोदेखिनै समस्या आएको र रक्तचाप घटेको थियो, त्यसैले उहाँलाई अस्पताल ल्याइएको हो । प्रहरीले डा केसीको मोबाइल उहाँलाई नदिएको पनि डा तोसीमाले जानकारी दिनुभयो ।

उपचारका लागि मंगलबार साँझ बीर अस्पताल भर्ना भएका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक प्रा डा गोविन्द केसीको पहरामा बसेका सुरक्षाकर्मी । तस्बिर ः रत्न श्रेष्ठ

pkrf/sf nflu d+unaf/ ;fFem aL/ c:ktfn egf{ ePsf lqlj lzIf0f c:ktfnsf jl/i7 lrlsT;s k|f 8f uf]ljGb s];Lsf] kx/fdf a;]sf ;’/IffsdL{ . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;
pkrf/sf nflu d+unaf/ ;fFem aL/ c:ktfn egf{ ePsf lqlj lzIf0f c:ktfnsf jl/i7 lrlsT;s k|f 8f uf]ljGb s];Lsf] kx/fdf a;]sf ;’/IffsdL{ . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;
प्रतिक्रिया दिनुहोस्